Wzory - Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie w sprawie wyboru nazwiska

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:07Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracyjnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:08Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Podanie o wpisanie aktu do księgi małżeństw

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:09Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Podanie o wpisanie aktu do księgi urodzeń

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:12Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Podanie o wpisanie aktu do księgi_zgonów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:13Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Podanie o wydanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:15Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:16Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:17Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Wniosek o uzupełnienie aktu s.c

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:19Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-22 11:01Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:21Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Wniosek o zmiane imienia lub nazwiska

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:21Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Wzór opłaty skarbowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 20:22Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

Wzór wniosku o udostępnienie danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-20 20:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 15:06Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska