Rozstrzygnięcia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-09 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 12:40Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś” Po korekcie

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 5/2014                                                            15 stycznia 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi korektę Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.01.2015 r. Dotychczasowa treść zostaje zastąpiona poniższą treścią.

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

Część 7

 1. Bogumiła Marek ul. Jagiełły 34/6 Otmuchów – 54,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 20

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom – 53,49 zł za godzinę, kontraktowy

 

Część 21

 1. Jarosław Chmiel Otmuchów ul. Jagiełły 50/10 – 53,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 30

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów – 55,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 31

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów – 55,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 32

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C -  52,00 zł za godzinę, dyplomowany

 

Część 37

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom – 54,49 zł za godzinę, kontraktowy

 

Część 44

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C -  54,00 zł za godzinę, mianowany

 

Część 54

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C -  52,00 zł za godzinę, mianowany

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Największa ilość zdobytych punktów po zastosowaniu kryteriów oceny ofert

 

 

 

 

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

Wykonawca

Oferta  Proponowana cena

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert

 

Łączna punktacja

Cena w zł za godzinę

Stopień awansu zawodowego

Część 7

 

 

 

 1. Bogumiła Marek ul. Jagiełły 34/6 Otmuchów,

54,00 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

56,00 – 94,49 pkt

Mianowany – 1 pkt

95,49

Część 20

 

 

 

 1. Marta Hamerla-Pater Paczków ul. Witosa 4

57,00 – 91,96 pkt

Mianowany – 1 pkt

92,96

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C 

54,00 – 97,07 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

98,07

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

53,49 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99,00

Część 21

 

 

 

 1. Jarosław Chmiel Otmuchów ul. Jagiełły 50/10

53,00 – 97,05 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

99,05

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

56,00 – 91,85 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

92,85

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom 

52,49 – 98,00 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99,00

Część 30

 

 

 

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów 

55,00 – 98,00 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

58,00 – 92,93 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

94,93

Część 31

 

 

 

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

55,00 – 98,00 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

57,00 – 94,56 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

96,56

Część 32

 

 

 

 1. Grzegorz Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów 

55,00 – 92,65 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

94,65

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

52,00 – 98,00 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

Część 37

 

 

 

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C 

57,00 – 93,68 pkt

Mianowany – 1 pkt

94,68

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

54,49 – 98,00 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99,00

Część 44

 

 

 

 1. Marta Hamerla-Pater Paczków ul. Witosa 4

57,00 – 92,84 pkt

Mianowany – 1 pkt

93,84

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

54,00 – 98,00 pkt

Mianowany – 1pkt

99,00

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

55,49 – 95,36 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

 

96,36

Część 54

 

 

 

 1. Ewa Czerniec Otmuchów ul. Sikorskiego 13

59,00 – 86,37 pkt

Mianowany – 1 pkt

87,37

 1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C

52,00 – 98,00 pkt

Mianowany – 1 pkt

99,00

 1. Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

58,49 – 87,12 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

88,12

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

---------------

---------------------

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

-------------------

------------------------

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-01-15

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-01-15
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-15 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-16 08:30Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 5/2014                                                             21 stycznia 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       

 

Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

 

Uzasadnienie  wyboru oferty:

 

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj.

 

Część 32

 1. 1.    Grzegorz Trela 48-385 Otmuchów ul. Konopnickiej 26/2

Część 44

 1. 2.    Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

Część54

 1. 3.    Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny.

 

Wybrany wcześniej wykonawca Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C uchylił się od zawarcia umowy dot. w/w części w wyznaczonym terminie tj. 16.01.2015 r.

 Jan Woźniak

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego                CE LINGUA                  organ prowadzący              CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków                 os. Boh.Września 1A/C

Wykonawca zostali wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp który brzmi „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy (…) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.  

Zamawiający w dniu 16 stycznia 2015 r. wystąpił do Wykonawców na podstawie  art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)  z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą złożoną w postępowaniu o 60 dni.

Pismo informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na przedłużony okres Wykonawca zobowiązany był  przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2015 r. do godz. 10:00 na numer fax 774315016 lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów. W tym terminie zgoda Wykonawcy nie wpłynęła.

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA                  organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Boh.Września 1A/C

Oferty zostały odrzucone na podstawie na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp.

W/w Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp i w związku z tym jego oferty podlegają odrzuceniu.

 

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-01-26

 

Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-01-21
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-21 09:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-21 09:38Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/2015                                                            25 lutego 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

Część 1

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 2

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 5

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 6

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 8

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 13

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 14

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 15

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 22

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 23

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 24

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 25

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 26

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 27

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 34

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

Część 41

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Największa ilość zdobytych punktów po zastosowaniu kryteriów oceny ofert

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

Wykonawca

Oferta  Proponowana cena

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Punktacja przyznana

w poszczególnych kryteriach oceny ofert

 

Łączna punktacja

Cena w zł za godzinę

Stopień awansu zawodowego

Część 1

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Elżbieta Goraj Śliwice 18F 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

 Część 2

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Mianowany – 1 pkt

99

 1. Jolanta Baran ul. Sienkiewicza 4/6 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 5

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Joanna Stępkowska ul. K. Odnowiciela 6 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

64,23

Część 6

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Lidia Paleczna Grądy-Pasieki 3 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

Część 8

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Mianowany – 1 pkt

99

 1. NERD Magda Sikorska ul. Wróblewskiego 15a/5 66-400 Gorzów Wlkp.

48,90 –

68,53 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

69,53

 1. Anna Ryłko ul. Warszawska 2/1 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Mianowany – 1 pkt

65,45

Część 13

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Jolanta Baran ul. Sienkiewicza 4/6 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 14

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99

 1. Ewa Wąsowicz ul. Piastowska 3 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 15

 

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Mianowany – 1 pkt

99

 1. Ewa Wąsowicz ul. Piastowska 3 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 17

 

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Krystyna Jowsa ul. Mickiewicza 24 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 22

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

52,49– 63,85 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,85

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. NERD Magda Sikorska ul. Wróblewskiego 15a/5 66-400 Gorzów Wlkp.

48,90 –

68,53 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

69,53

 1. Dorota Duraj ul. Piastowska 17/1 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Mianowany – 1 pkt

64,23

Część 23

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Marzena Zychowicz ul. Piastowska 18 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

Część 24

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99

 1. Renata Kowalska ul. Nyska 4/5 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

65,23

Część 25

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Ewa Stępkowska ul. Grunwaldzka 6 48-385 Otmuchów

53,00 – 63,23 pkt

Mianowany – 1 pkt

64,23

Część 26

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99

 1. Bronisława Kozubek-Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

54,00 – 62,06 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

64,06

Część 27

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice – 49,89 zł za godzinę, dyplomowany

49,89– 67,17 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

69,17

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Kontraktowy – 1 pkt

99

 1. Bronisława Kozubek-Trela  ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

54,00 – 62,06 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

64,06

Część 34

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

54,99– 60,94 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

62,94

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

100

 1. Alicja Kowalska ul. Bończyka 5/1 48-304 Nysa

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

Część 41

 

 

 

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

54,99– 60,94 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

62,94

 1. Akademia Edukacji Platon B. Ślusarczyk, M. Kanik Sp. J. ul. Ks. Jałowego 6a 35-010 Rzeszów

34,20 – 98 pkt

Mianowany – 1 pkt

99

 1. Renata Lichowicz ul. Ogrodowa 23/27 48-385 Otmuchów

52,00 – 64,45 pkt

Dyplomowany – 2 pkt

66,45

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

Europejska Grupa Konsultingowa

90-448 Łódź ul. Żwirki 1C/4

Oferty zostały odrzucone na podstawie na podstawie art. 24 ust.4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp. W/w Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24  ust. 2 pkt 4 pzp i w związku z tym jego oferty podlegają odrzuceniu.

Biuro Projektów Eurowiedza Sp. z o.o.

ul. Karczówkowska 5A/204

25-019 Kielce

Oferty zostały odrzucone na podstawie na podstawie art. 24 ust.4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp. W/w Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24  ust. 2 pkt 4 pzp i w związku z tym jego oferty podlegają odrzuceniu.

Centrum Szkoleniowe OKSJON s.c.

al. Daszyńskiego 7/16 31-534 Kraków

Oferty zostały odrzucone na podstawie na podstawie art. 24 ust.4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp. W/w Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24  ust. 2 pkt 4 pzp i w związku z tym jego oferty podlegają odrzuceniu.

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

Europejska Grupa Konsultingowa

90-448 Łódź ul. Żwirki 1C/4

       Podstawę wykluczenia stanowi art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp który brzmi                         „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

        Zamawiający w rozdziale VII ust. 1 pkt 2  SIWZ zażądał złożenia przez Wykonawców wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek miał być uznany za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III  SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm.)).

        Wezwanie do uzupełnienia wspomnianych  dokumentów zostało wysłane do Wykonawcy w dniu 03 lutego 2015 r. Wyznaczony został w nim termin złożenia do dnia 06 lutego 2015 r. g. 09:00.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy wszystkich części objętych zamówieniem

Biuro Projektów Eurowiedza Sp. z o.o.

ul. Karczówkowska 5A/204

25-019 Kielce

Podstawę wykluczenia stanowi art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp który brzmi  „Z postępowania udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

        Zamawiający w rozdziale VII zażądał złożenia przez Wykonawców następujących dokumentów:

1)   ust 1 pkt 1 SIWZ tj.: oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp;

2)   ust 1 pkt 2  SIWZ tj.: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                          w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia                        i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III  SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm.)).

3)     ust. 2 pkt 1 SIWZ tj.: oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp,

4)     ust. 2 pkt 2 SIWZ tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                      o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia labo składania ofert. 

5)     ust. 3 pkt 2 SIWZ tj.: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do oferty

        Wezwanie do uzupełnienia wspomnianych  dokumentów zostało wysłane do Wykonawcy w dniu 03 lutego 2015 r.  Wyznaczony został w nim termin złożenia do dnia 06 lutego 2015 r. g. 09:00.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy wszystkich części objętych zamówieniem

Centrum Szkoleniowe OKSJON s.c.

al. Daszyńskiego 7/16 31-534 Kraków

Podstawę wykluczenia stanowi art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp który brzmi  „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

        Zamawiający w rozdziale VII ust. 1 pkt 2  SIWZ zażądał złożenia przez Wykonawców wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Warunek miał być uznany za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400 z późn. zm.)).

        Wezwanie do uzupełnienia wspomnianych  dokumentów zostało wysłane do Wykonawcy w dniu 03 lutego 2015 r.  Wyznaczony został w nim termin złożenia do dnia 06 lutego 2015 r. g. 09:00.

Dokumenty Wykonawca dosłał w dniu 06.02.2015 r. o godz. 11.53. W związku z tym w wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy:

Części 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 1

Części 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 2

Części 5 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 1

Części 6 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 2

Części 8 Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego

Części 13 Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki  

Części 14 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 1

Części 15 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 2 

 

Wezwanie do uzupełnienia wspomnianych  dokumentów zostało wysłane do Wykonawcy w dniu 03 lutego 2015 r.  Wyznaczony został w nim termin złożenia do dnia 06 lutego 2015 r. g. 09:00.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów a tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dotyczy:

Części 17 Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

Części 22 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.niemieckiego  

Części 23 Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne

Części 24 Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne

Części 25 Zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne

Części 26 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 1  

Części 27 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 2  

Części 34 Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Części 41 Zajęcia rozwijające zainteresowania j.polskiego

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-03-02

 

 

. Jan Woźniak

 

Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-25
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-25 09:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-25 09:53Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Ligota Wielka

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-04 14:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-04 14:43Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/2015                                                            09 marca 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

Część 1

 1. Elżbieta Goraj Śliwice 18F 48-385 Otmuchów

Część 2

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 5

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 6

 1. Lidia Paleczna Grądy-Pasieki 3

Część 8

 1. NERD Magda Sikorska ul. Wróblewskiego 15a/5 66-400 Gorzów Wlkp.

Część 13

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 14

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 15

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 17

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 22

 1. NERD Magda Sikorska ul. Wróblewskiego 15a/5 66-400 Gorzów Wlkp.

Część 23

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 24

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 25

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 26

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 27

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 34

 1. Alicja Kowalska ul. Bończyka 5/1 48-304 Nysa

Część 41

 1. Renata Lichowicz ul. Ogrodowa 23/27 48-385 Otmuchów

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-03-02

 

 

. Jan Woźniak

 

Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-09
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-09 11:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-09 11:47Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/2015                                                            16 marca 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

Część 2

 1. Jolanta Baran ul. Sienkiewicza 4/6 48-385 Otmuchów

Część 5

 1. Joanna Stępkowska ul. K. Odnowiciela 6  48-385 Otmuchów

Część 8

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 13

 1. Jolanta Baran ul. Sienkiewicza 4/6 48-385 Otmuchów

Część 14

 1. Ewa Wąsowicz ul. Piastowska 3 48-385 Otmuchów

Część 15

 1. Ewa Wąsowicz ul. Piastowska 3 48-385 Otmuchów

Część 17

 1. Krystyna Jowsa ul. Mickiewicza 24 48-385 Otmuchów

Część 22

 1. LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1 27-200 Starachowice

Część 23

 1. Marzena Zychowicz ul. Piastowska 18  48-385 Otmuchów

Część 24

 1. Renata Kowalska ul. Nyska 4/5 48-385 Otmuchów

Część 25

 1. Ewa Stępkowska ul. Grunwaldzka 6 48-385 Otmuchów

Część 26

 1. Bronisława Kozubek-Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

Część 27

 1. Bronisława Kozubek-Trela ul. Konopnickiej 26/2 48-385 Otmuchów

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

 

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-03-16

 

 

. Jan Woźniak

 

Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-16
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-16 13:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 13:09Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 1/2015                                                            19 marca 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia: 

Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

Część 8

 1. Anna Ryłko ul. Warszawska 2/1 48-385 Otmuchów

Część 22

Dorota Duraj ul. Piastowska 17/1 48-385 Otmuchów

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

 

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-03-19

 

 

. Jan Woźniak

 

Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-03-19
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-19 14:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-19 14:53Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA ZAMÓWIENIA: „Remont ciągu dróg gminnych: Nr 106971 O - ul. Powstańców Śl. oraz Nr 106969 O – ul. Ogrodowej wraz z wyznaczeniem mini ronda na skrzyżowaniu ulic: Ogrodowej, Krakowskiej i Warszawskiej w Otmuchowie.

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 6/2015                                                                 13 lipca 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Kazimierz Mentel

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 4315017

Faks

077 4315016

 

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Remont ciągu dróg gminnych: Nr 106971 O - ul. Powstańców Śl. oraz Nr

                                                106969 O –  ul. Ogrodowej wraz z wyznaczeniem mini ronda na

                                                skrzyżowaniu ulic: Ogrodowej, Krakowskiej i Warszawskiej w Otmuchowie.

 

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                  

Nazwa wykonawcy     

PHU „DOMAX „ – Aleksander Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Telefon

 

34/353 92 82

Faks

-------------------------

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza po zastosowaniu kryteriów oceny ofert

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Wykonawca

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Oferta

 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert

 

Łączna punktacja

Proponowana cena

 Cena

Okres

Gwaran-cji

Termino-wa  realiz. zadań na

rzecz Gm.

Otmuchów

PUH „DOMAX” – Aleksander Mika ul. Grabińska 8,42-283 Boronów

317.564,23 zł.

     90

   5

5

 

 100

PU – Bogdan Pierzga  Sidzina ul. Grodkowska 5a, 48-320 Skoroszyce

433.458,49 zł.

65,94

   3

5

73,94

Przeds. Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST„Sp. zoo w Kłodzku ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

393.370,51 zł.

    72,66

   3

5

80.66

Przeds. Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11,     48-100 Głubczyce

356.231,57 zł.

80,23

   3

5

88.23

             

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 2015.07.17

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                    Burmistrz Otmuchowa

                                                                                                                           /-/ mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Czajkowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-07-13
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-07-13 14:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-13 14:36Aktualizacja dokonana przez: Czajkowska J.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminu Otmuchów w 2016r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: B. Lipińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-09 13:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-09 15:43Aktualizacja dokonana przez: B. Lipińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminu Otmuchów w 2016r

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: B. Lipińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-11-09 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-09 15:43Aktualizacja dokonana przez: B. Lipińska

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 2 340 000,00 złotych na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 3/2015                                            17 grudnia 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

 

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 4315017

Faks

077 4315016

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane                        dostawy                  usługi

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 2 340 000,00 złotych na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

 

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z  2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z  2015 r. poz. 349, 478 i 605),  ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 131.950 zł.

 

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

 

Wykonawca

 

 

 

Oferta

 

 

Proponowana cena

 

Getin Noble Bank SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa

183.605,26 zł

 

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

 

 

 

Burmistrz

 

/-/ mgr inż. Jan Woźniak

Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-17 09:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-17 09:22Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna