Rozstrzygnięcia 2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sfinansowanie zobowiązań Gminy Otmuchów poprzez przejęcie długu z tytułu kredytu i pożyczki na podstawie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego przez instytucję będącą Bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-18 11:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-18 11:25Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach – pokrycie dachowe

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-22 13:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-22 14:20Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-02-26 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-26 13:32Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup z dostawą w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-05-18 11:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-18 11:34Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Budowa przyszkolnego basenu „DELFINEK” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-09 08:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-09 08:25Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otmuchów - VII nabór

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: I. Dychtoń
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-06-28 07:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-28 07:11Aktualizacja dokonana przez: I. Dychtoń

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa przyszkolnego basenu "DELFINEK" przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-07 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-07 11:16Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106905 O oraz drogi wewnętrznej na działkach 83 i 133 w miejscowości Lubiatów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-08 11:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 11:50Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -NAZWA ZAMÓWIENIA: Zmiana nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 287 w miejscowości Wójcice

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-08 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-08 11:49Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: „Zmianę nawierzchni drogi gminnej nr 106921 O w miejscowości Jasienica Górna”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Czajkowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-07-27 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-27 13:28Aktualizacja dokonana przez: J. Czajkowska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-07 14:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 14:11Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminu Otmuchów w 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: B. Lipińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-11-29 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 12:58Aktualizacja dokonana przez: B. Lipińska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup oleju opałowego wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminu Otmuchów w 2017r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lipińska Bożena
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-02 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 12:34Aktualizacja dokonana przez: Lipińska Bożena

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowo-wykonawcza dla zabezpieczenia przeciwpożarowego Zamku Biskupiego w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Zielińska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-12-07 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-07 14:07Aktualizacja dokonana przez: J. Zielińska