Rozstrzygnięcia 2012

INFORMACJA o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego poł. w Ratnowicach 59 – Remiza – pomieszczenie o pow. 30,14 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowo – garażowe (na potrzeby własne)

Informacja

o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego poł. w Ratnowicach 59 – Remiza – pomieszczenie o pow. 30,14 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowo – garażowe (na potrzeby własne)

 

Informacja o wyniku przetargu :
W dniu 30 sierpnia 2012 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, poł. w Ratnowicach 59 – Remiza – pomieszczenie o pow. 30,14 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowo – garażowe (na potrzeby własne)

1. Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1
2. Liczba osób nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0
3. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni lokalu  - 0,50 zł +VAT
4. Cena osiągnięta w przetargu za 1 m2 powierzchni lokalu - 1,00 zł +VAT
5. Najemca lokalu – Zygmunt Stanisław

 

Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-09-03
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-03 13:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-03 13:59Aktualizacja dokonana przez: Iwona Dychtoń

I N F O R M A C J A O WYNIKU I PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I N F O R M A C J A  O   WYNIKU

I   PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

 

 

             W  dniu  12 września  2012  roku w  Urzędzie  Miejskim  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, przeprowadzono  I przetarg ustny nieograniczony na s p r z e d a ż  nieruchomości  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  100/11  obszaru 0,3900  ha, Kw nr 18718 stanowiąca grunt rolny położony   w Maciejowicach gm. Otmuchów.

 

 Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

 

Cena wywoławcza  nieruchomości – netto 14 000,00 PLN .

 Najwyższa cena netto  osiągnięta w przetargu  14 200,00  PLN

 Nabywca nieruchomości – Zbigniew Zgajewski zam. Maciejowice  

 

 

 

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-09-25
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-09-25 09:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 11:54Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

I N F O R M A C J A O WYNIKU I PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. W dniu 26 października 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na s p r z e d a ż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22 obszaru 0,2170 ha położonej w Ulanowicach gm. Otmuchów

I N F O R M A C J A  O   WYNIKU

I  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO.

 

 

 

             W  dniu  26 października   2012 roku w  Urzędzie  Miejskim  

w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, przeprowadzono  I  przetarg ustny

nieograniczony  na    s p r z e d a ż   nieruchomości    niezabudowanej

oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  22 obszaru 0,2170 ha

położonej  w  Ulanowicach gm. Otmuchów ,  dla  której prowadzona jest  

przez  Sąd Rejonowy w Nysie , księga wieczysta  KW OP 1N/00047001/2 .

 

 

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

 

Cena wywoławcza  nieruchomości – netto  14 500,00 zł.

 

Najwyższa cena netto  osiągnięta w przetargu  14 650,00 zł

 

Nabywca nieruchomości – Daniel i Anna Zasadni zam. Ulanowice nr 

 

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-11-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-05 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 11:52Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech

I N F O R M A C J A O WYNIKU I PRZETARGU OGRANICZONEGO. W dniu 26 października 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, przeprowadzono I przetarg ustny ograniczony na s p r z e d a ż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 342 obszaru 0,0323 ha położonej w Otmuchowie ul. Krakowska

I N F O R M A C J A  O   WYNIKU

I  PRZETARGU  OGRANICZONEGO.

 

 

 

             W  dniu  26 października   2012 roku w  Urzędzie  Miejskim  

 

w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, przeprowadzono  I  przetarg ustny

 

ograniczony  na    s p r z e d a ż   nieruchomości    zabudowanej

 

oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr  342 obszaru 0,0323 ha

 

położonej  w  Otmuchowie ul. Krakowska   dla  której prowadzona jest  

 

przez  Sąd Rejonowy w Nysie , księga wieczysta  KW OP 1N/00041089/0 .

 

 

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

 

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

 

Cena wywoławcza  nieruchomości – netto  30. 000,00 zł.

 

Najwyższa cena netto  osiągnięta w przetargu  30 300,00 zł

 

Nabywca nieruchomości – Sylwester i Ewa Czerniec zam. w Otmuchowie .

Autor: Magdalena Pośpiech
Data wytworzenia informacji: 2012-11-05
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-05 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-05 11:54Aktualizacja dokonana przez: Magdalena Pośpiech