Rozstrzygnięcia 2013

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów, przy ul. Krakowskiej nr 15, obejmująca lokal użytkowy nr „2” o powierzchni 49,30 m2 udział 10/100 cz. w działce oznaczonej nr 703/2 obszaru 0,0385 ha

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108)

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu. Dnia 01 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 odbył się
  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Otmuchów.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
 3. Przedmiotem przetargu była nieruchomość stanowiąca własność Gminy Otmuchów, położona w obrębie ewidencyjnym Otmuchów, przy ul. Krakowskiej nr 15,  obejmująca lokal użytkowy nr „2” o powierzchni 49,30 m2 udział 10/100 cz. w działce oznaczonej nr 703/2 obszaru 0,0385 ha (KW OP1N/00052909/5).
 4.  Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości (netto) 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu ------
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert ------
 6. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości ----------

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów.

 

 

 

 

 

Autor: Lato S.
Data wytworzenia informacji: 2013-08-06
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-08-06 12:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-06 12:22Aktualizacja dokonana przez: Lato S.