Smorządowe 2014

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu listy nr 12 Komitetu Wyborczego Wyborców Siły i Jedności w okręgu nr 5 do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r - w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu listy nr 12 Komitetu Wyborczego Wyborców Siły i Jedności w okręgu nr 5 do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o unieważnieniu listy nr 12 Komitetu Wyborczego Wyborców Siły i Jedności w okręgu nr 5 do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach zarządzonych

na 16 listopada 2014 r.

 

 

Na podstawie art. 436 § 5 w związku z art. 459 § 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, Dz.U. z 2012 r. poz. 849, poz.951, poz.1529, Dz.U. z 2014 r. poz.179, poz.180, poz. 1072) informuje się wyborców zamieszkałych w okręgu wyborczym nr 5, iż Wojewódzka Komisja Wyborcza uchwałą nr 16/2014 z dnia 30 października 2014 r. dokonała unieważnienia rejestracji listy nr 12 KWW Siły i Jedności w okręgu wyborczym nr 5, w związku z brakiem minimalnej wymaganej liczby kandydatów na liście.

 

 

 

Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

/-/ Tomasz Mikołajczyk

Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-11-14 12:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-14 12:52Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna