Prezydenckie 2015

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Otmuchowa z dn 12-02-2015 ws wyznaczenia na obszrze Gminy Otmuchów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-12 12:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-12 12:53Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Informacje PKW dotyczące wyborów Prezydenta RP

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-23 12:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-23 12:35Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych- LINK

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-02 11:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-02 11:21Aktualizacja dokonana przez:

Zarządzenie nr 32/2015 z 12.03.2015 ws obwieszczenia o nr i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz lokalach OKW dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Otmuchów, w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.5.2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-31 09:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 10:03Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistzra Otmuchowa z 12.03.2015 ws wyznaczenia lokali OKW na tereenie Gm Otmuchów, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.205 (ew II tura 24.05.2015)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-03-31 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-31 10:07Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

KOMUNIKAT Burmistrza Otmuchowa w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Otmuchów

KOMUNIKAT

Burmistrza Otmuchowa

 

z dnia 17 kwietnia  2015 roku w sprawie losowania składów  Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Otmuchów

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

(ewentualna II tura 24 maja 2015 r.).

 

Uprzejmie informuję,

że w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 9:00

w holu Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,

odbędzie się losowanie składów

Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

(ewentualna II tura 24 maja 2015 r.).

 

 

 

                                   Burmistrz Otmuchowa

                                                   mgr inż. Jan Woźniak

 

 

Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-17 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-17 14:57Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Zarządzenie Nr 49/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (ewentualna II tura 24 maja 2015 r.)

Zarządzenie Nr 49/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (ewentualna II tura 24 maja 2015 r.)

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – ewentualna II tura wyborów 24 maja

2015 r. w składzie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz zamieszczenie w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-21 07:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-21 07:25Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna