Referendum 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

KOMUNIKAT Burmistrza Otmuchowa z dnia 10 sierpnia 2015 roku, w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum w Gminie Otmuchów do przeprowadzenia Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-10 13:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-10 21:22Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna

Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum, w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

Zarządzenie Nr 117/2015
Burmistrza Otmuchowa
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum, w Referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


Na podstawie § 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym orazpowoływania komisji, zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję w skład poszczególnych Obwodowych Komisji do spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. osoby, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska Joanna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-08-13 13:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-13 13:17Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska Joanna