2011

UCHWAŁA NR XVI/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE Z DNIA 19 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2011 rok.

Tekst w załączniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-12 14:32:57
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 14:48Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVII/89/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2012 rok.

Tekst w załaczniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-12 14:53:11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 14:55Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVII/90/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych oraz umowy użyczenia lokalu użytkowego.

Tekst w załczniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-12 14:55:42
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 14:56Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVII/91/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2011 roku.

Tekst w załczniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-12 14:57:40
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 14:58Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek

Uchwała Nr XVII/88/2011 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów.

Tekst w załaczniku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Krystyna Żyrek
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-12 14:49:04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 14:52Aktualizacja dokonana przez: Krystyna Żyrek