2014

Uchwała Nr XXXVI/272/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:32Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/273/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:33Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/274/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:36Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/275/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:36Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/276/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:37Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/277/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:38Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/278/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:39Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/279/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:40Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/280//2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:41Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/281/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2014 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:42Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/282/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:42Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVI/283/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:43Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVII/284/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/275/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:51Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVII/286/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:54Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVII/288/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:55Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVII/289/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:58Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVII/290/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-03-28
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-03-28 07:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 07:59Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVIII/291/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-11 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:21Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-11 14:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:22Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVIII/293/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia jednego okręgu wyborczego Gminy Otmuchów z Gminą Paczków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-11 14:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:24Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVIII/294/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-11 14:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:25Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVIII/295/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie podjęcie współpracy partnerskiej gmin

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-11 14:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:26Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVIII/296/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-11 14:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:27Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-11 14:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:28Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVIII/298/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-11 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:29Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXVIII/299/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do umowy partnerskiej powołującej Klaster pod nazwą „Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-11
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-11 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-11 14:30Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXIX/301/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 13:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 13:55Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXIX/302/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 13:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 13:59Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXIX/303/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 14:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 14:10Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXIX/304/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 r

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 14:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 14:17Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXIX/305/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 14:31Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXIX/306/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 14:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 14:45Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXIX/307/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Nysie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 14:46Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXIX/308/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-24
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 14:51Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXIX/309/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2014-06-24
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-06-24 14:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-24 14:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr III/13/2014 z 30-12-2014 ws uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki Sebastian
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-09 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 10:18Aktualizacja dokonana przez: Salecki Sebastian

Uchwała Nr III/14/2014 z 30-12-2014 ws uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Salecki Sebastian
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-01-09 10:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-09 10:21Aktualizacja dokonana przez: Salecki Sebastian

Uchwała Nr XL/310/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego dalszego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji i Leczenia Dzieci „Aleksandrówka” w Jarnołtówku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 10:53Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie dożywiania dzieci uczęszczających na zajęcia w placówkach oświatowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 10:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 10:54Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XL/312/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 10:55Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

UCHWAŁA NR XL/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE Z DNIA 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 10:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 10:56Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XL/314/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 10:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 10:57Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XL/315/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pn. Swoją przyszłość wykuwamy dziś, nr w KSI: POKL.-9.01.02-16-012/14

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 10:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 10:58Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XLI/316/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 10:59Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XLI/317/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:00Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

UCHWAŁA NR XLI/318/2014 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:01Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XLI/319/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXV/171/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadania inwestycyjne.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:02Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XLI/320/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:03Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XLI/321/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:04Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XLI/322/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:05Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XLI/323/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XXXV/270/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:06Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr XLI/324/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:07Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

UCHWAŁA NR XLI/325/2014 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE Z DNIA 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:09Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

UCHWAŁA NR XLI/326/2014 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE Z DNIA 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:10Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

U c h w a ł a Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:24Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

U c h w a ł a Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:29Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

U c h w a ł a Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:30Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

U c h w a ł a Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:34Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

U c h w a ł a Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:35Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

U c h w a ł a Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:36Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

U c h w a ł a Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:37Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:37Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:38Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

UCHWAŁA Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:40Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:41Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:42Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy ,której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:44Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach dożywiania dzieci w gminnych szkołach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:44Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:45Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.