2015

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:49Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:49Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:50Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na rok 2015

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:51Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Rysiowice.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:52Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:53Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:54Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:55Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:56Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od trybu przetargowego.

Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:57Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu w stosunku do sprzedaży nieruchomości rolnych.

Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-02-17
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-02-17 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-17 11:58Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:09Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nysa.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:10:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:11Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:15Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:15:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:18Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:21Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V /34 /2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:22Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/35//2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od trybu przetargowego.

Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:23Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:24Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca roku w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:25Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:26Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-04-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-04-03 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-03 13:27Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-06-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:36Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Wiktorowska J.
Data wytworzenia informacji: 2015-06-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:37Aktualizacja dokonana przez: Wiktorowska J.

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2015-06-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:40Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2015-06-03
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:41Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:44Aktualizacja dokonana przez:

UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE Z DNIA 25 maja 2015 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:45Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:46Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:47Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VI/48/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:48Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/196/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do stowarzyszenia – LGD pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:50Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:51Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-06-03 13:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-03 13:51Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Otmuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 13:26Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Otmuchów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 13:27Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 poz. 594, 1318, z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 13:28Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XIV/128/99 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 12:25Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XXXVII/286/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 12:27Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 13:30Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 13:29Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 12:32Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością gruntową polegającą na prawie dostępu.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 12:33Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Otmuchów statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 13:32Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Otmuchów statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-09-14 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-14 12:37Aktualizacja dokonana przez: J Wiktorowska

Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 07:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 07:47Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 07:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 07:50Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE Z DNIA 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 07:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 07:52Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 07:54Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 07:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 07:57Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 07:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 07:59Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016 - 2019

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 08:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 08:01Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Nysie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-08 08:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-08 08:02Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:23Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:24Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:26Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia sołectw: Ratnowice, Nieradowice, Meszno i Goraszowice do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:27Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:28Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Otmuchów”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:29Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr 77/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:55Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:33Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:34Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie powołania instytucji kultury pod nazwą „Dom Kultury Zamek w Otmuchowie” i nadania jej statutu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 13:03Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/81/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:37Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/82/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Otmuchów a Powiatem Nyskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:39Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 13:06Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:41Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:41:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:43Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:45Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała X/87/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:51Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 13:09Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:57Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Nyskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2015-12-10 12:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 12:54Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 12:10Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Załącznik do Obwieszczenia - UCHWAŁA NR XXI/193/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 12:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 12:12Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 10:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:03Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:32Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:35Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2016 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:38Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:41Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:42Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion POŁUDNIOWY”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:45Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:47Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:50Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Otmuchów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 11:55Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Otmuchów prawa użytkowania wieczystego działki nr 907/5 położonej w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 11:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 12:00Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od środków transportowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 12:05Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska

Uchwała Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: J. Wiktorowska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2016-01-14 12:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-14 12:07Aktualizacja dokonana przez: J. Wiktorowska