Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2012

Autor: Artur Banasiak
Data wytworzenia informacji: 2012-01-02
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-01 12:24:00
Wyświetl historię zmian »
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

GK. 6220.3.9.2012                                                                      Otmuchów, dnia 17.12.2012r.   

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

 

         Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. z 2008r.  Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa  Decyzją nr GK. 6220.3.8.2012 z dnia 06.12.2012r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia  na „Utworzenie nowej linii produkcyjnej oraz modernizacji istniejącej  poprzez zakup nagrzewnicy indukcyjnej, wirnikowego urządzenia śrutowniczego oraz światłowodowej przecinarki laserowej dla zakładu produkcyjnego w Otmuchowie” na działce nr 165/2, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, realizowanego przez inwestora: PPH „ TABO2- Tomasz Janicki i Spółka - Sp. J. ul. Szmaragdowa 38, 55-200 Oława.    

       Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nysie, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 077 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  18 grudnia  2012r.       

 

MJ.

Autor: Mazek Janina
Data wytworzenia informacji: 2012-12-18
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-18 07:07:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376721