Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

07-04-2014 MK.6733.02.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 07 kwietnia 2014r.

MK.6733.02.2014

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam,

 

 

że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Zabrzu, Rozdzielni Gazu w Nysie z siedz. ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa, w imieniu której działa Pani Krystyna Stal, P.U.H. Pracownia Projektowa z siedz. ul. Sosnowa 32, 45-405 Opole, w dniu 07 kwietnia 2014r. wydana została decyzja nr 03/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej n/c Ø 63 PE przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na działce nr 210/1.

         Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

         Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Liczba odsłon: 828

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378170