Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

19-03-2014 MK.6733.01.2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otmuchów, dnia 17 marca 2014r.

MK.6733.01.2014

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

 że na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej, z siedz. w Otmuchowie, ul. Grodkowska 2, w imieniu której  działa Prezes Zarządu Pan Jan Wójcik, zam. w Otmuchowie, ul. Mickiewicza 47, wydana została decyzja nr 02/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  przebudowie i rozbudowie budynku remizy OSP o garaż i pomieszczenie gospodarcze, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 155/3, 155/5.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

         Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Liczba odsłon: 1044

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378171