Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

2014-01-27 GK. 6220.1.11.2013 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

    Otmuchów, dnia  27.01.2014r. 

GK. 6220.1.11.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

         

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2013r., poz.267) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1235)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK. 6220.1.10.2013 z dnia 17.01.2014r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: wydobywaniu i przeróbce amfibolitu ze złoża „Lubiatów 1” w Lubiatowie,  na terenie działek nr 291 i 292, obręb: Lubiatów, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Budowlane „BARZAK” ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków, reprezentowanego przez właściciela Pana Bogdana Barzak, wniosek z dnia 10.12.2012r. (wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 11.01.2013r.).

                 Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  29 stycznia 2014r.       

 

MJ.

Liczba odsłon: 867

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378175