Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

23-06-2014 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Otmuchów, dnia 23 czerwca 2014r.

MK.6733.05.2014

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa


o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

 

 

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania z wniosku Gminy Otmuchów, w której imieniu, na podstawie pełnomocnictwa, działa Pan Paweł Schmolke, zam. Os. Podzamcze Sek. A 6/19, 48-300 Nysa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Lubiatowie na działkach nr 203/1, 204, 205 oraz w Ligocie Wielkiej na działce nr 97.

Z treścią decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego tut. urzędu (pokój nr 4).

Od ww. decyzji o umorzeniu postępowania stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378160