Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: A) przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach: 2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952 B) budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560 C) budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O; w miejscowości Kałków

GK. 6220.4.6.2014                                                                Otmuchów, dnia  24.12.2014r. 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2013r., poz. 267) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. z 2013r.,   poz. 1235 ze zm.)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa  Decyzją nr GK. 6220.4.5.2014 z dnia 24.12.2014r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

A)    przebudowie drogi powiatowej 1637O, klasy Z na dwóch odcinkach:

2+940÷km 3+340 i km 3+560÷km3+952

B)     budowie dojazdów do mostu na rzece Widna na odcinku 3+340÷km 3+560

C)    budowie mostu na rzece Widna w ciągu drogi powiatowej 1637O;

w miejscowości Kałków na działkach nr:  327, 319, 359/2, 325, 318/2, 329, 378,246, 243, 242, 241, 240/2, 226, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 318/3, 317/1, 172, 173/1, 173/2, 209, 210/1, 210/2. Działki te znajdują się w obrębie 0010 Kałków (k.m.2) - realizowanego przez inwestora: Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie ul. Słowińska 17, w imieniu którego wystąpił z wnioskiem z dnia 20.11.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 24.11.2014r.) - pełnomocnik – Pan Tomasz Łęski (pełnomocnictwo Nr TN-343/50/2014) - Biuro Inżynierskie – Tomasz Łęki ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa

 

                 Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

              Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  29 grudnia 2014r.      

 

MJ.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378119