Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

2014-10-014 GK. 6220.1.9.2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA Decyzją nr GK. 6220.1.8.2014 z dnia 08.10.2014r. ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji na działce nr 383/1, obręb: Kałków, realizowanego przez Firmę „Bodura” OTMUCHOWA

             Otmuchów, dnia 14.10.2014r. 

GK. 6220.1.9.2014


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

         

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2013r., poz.267) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr GK. 6220.1.8.2014 z dnia 08.10.2014r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na  wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji  na  działce nr 383/1, obręb: Kałków, realizowanego przez  Firmę „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539  Wrocław ul. Jabłeczna 16, wniosek o wydanie decyzji z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.).

                 Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – I piętro – pokój nr 15 (tel. 77 4315016 wew.47) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  16 października 2014r.       

 

MJ.

Liczba odsłon: 1249

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378150