Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

14-08-2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

                                                                                                                                                     14 sierpień 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zlecenia

Katarzyna Wicher

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 4315017

Faks

077 4315016

 

 

Tryb udzielenia zamówienia:  Zaproszenie do składania ofert

 

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013.

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                  

Nazwa wykonawcy     

Drukarnia Arpol Roman Walewicz

ul. Grodkowska 4,  48-385 Otmuchów 

Telefon

 

774315544

Faks

774315544

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: Najniższa cena

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty:

 

 

 

 

 

Oferta

 

 

Proponowana cena brutto

 

 

Drukarnia Arpol Roman Walewicz ul. Grodkowska 4,                    48-385 Otmuchów 

528,90zł  

 

 

ADVERT ANT. STUDIO REKLAMY Marta Jastrzębska                   ul. Oleska 100e/15 45-222 Opole

547,35 zł

 

 

Drukarnia SADY Zenon Gil os. Sady 2, 47-303 Krapkowice

934,80 zł

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

 

. Jan Woźniak

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378153