Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

06-08-2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II”

                                                 Otmuchów, dnia 6 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

  1. 1.                 Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Otmuchów

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

 

  1. 2.                 Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1)                 Wykonanie ulotki składanej  w „Z” w ilości 500 szt., opracowanie graficzne ulotki
w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dostępnymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Zasady Promocji, druk według następujących parametrów technicznych:

 

- format A4
- 2 strony zadrukowane w pełnym kolorze, papier kreda błysk/mat 130g

- nakład: 500 szt

 

2)                 Wymagane jest aby oferta uwzględniała cenę transportu do siedziby Zamawiającego.

 

            3. Termin wykonania zamówienia:

- od 14.08.2014 r.  do 25.08.2014 r.

       4.  Kryteria oceny oferty:

             - cena za wykonanie zadania.

       5.  Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek „Wykonanie ulotki informacyjnej dla mieszkańców w ramach projektu  pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice – etap II”  za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów; w nieprzekraczalnym terminie do 13.08.2014 r. do godz.15.00.

  1. 6.                  Osoba uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Wicher–referent w Wydziale Promocji, Rozwoju Infrastruktury i Funduszy       Europejskich; tel. 77 431 50 17 wew.33, e-mail : katarzynawicher@otmuchow.pl

 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378154