Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2014

07-05-2014 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235): 1) Zawiadamiam, że na wniosek Firmy „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539 Wrocław ul. Jabłeczna 16 z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.), reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewą Marzec (pełnomocnictwo z dnia 01.01.2014r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji na działce nr 383/1, obręb: Kałków, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Otmuchów, dnia  05.05.2014r.

GK. 6220.1.5.2014                                                           


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

OTMUCHOWA


              Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235):

 

1) Zawiadamiam, że na wniosek  Firmy „Bodura” Łukasz Bodura, 50-539  Wrocław ul. Jabłeczna 16 z dnia 07.01.2014r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 04.03.2014r.), reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewą Marzec (pełnomocnictwo z dnia 01.01.2014r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KAŁKÓW II-1”, planowanego do realizacji  na  działce nr 383/1, obręb: Kałków,   mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko.

        Inwestycja, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późniejszymi zmianami) kwalifikowana jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( § 3 ust. 1 pkt. 40 pkt.„a”- tiret 4).

 

2)  Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Otmuchowa.

 

3)  Organem   właściwym  do  dokonania  uzgodnienia  przed  wydaniem  decyzji   jest  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska w Opolu.

 

 4) Jednoczenie zawiadamiam  wszystkich zainteresowanych o:

a/ możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Wydziale Gospodarki  Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, pok. nr 15 w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8.00 do 15.00),

 

b/ możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni , tj. od dnia 08.05.2014r.  do dnia  29.05.2014r.  

 

   5) Złożone  uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Otmuchowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

             Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6  oraz na stronach internetowych    Biuletynu   Informacji   Publicznej   Urzędu   Miejskiego  w   Otmuchowie

http://otmuchow.probip.pl oraz miejscu realizacji inwestycji.

 

MJ.

Liczba odsłon: 803

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378167