Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa zawiadamiam, że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 01 grudnia 2015r. wydana została decyzja nr 12/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 449, 450/1, 571

Otmuchów, dnia 01 grudnia 2015r.

MK.6733.12.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) 

zawiadamiam, 

że na wniosek   Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 01 grudnia 2015r. wydana została decyzja nr 12/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 449, 450/1, 571.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377873