Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 27 listopada 2015r. wydana została decyzja nr 11/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Suszkowicach na działkach nr 98, 65, 106/1, 79, 107, 108/2, 120.

Otmuchów, dnia 27 listopada 2015r.

MK.6733.13.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Witold Matus, zam. ul. Pocztowa 13, 48-370 Paczków, w dniu 27 listopada 2015r. wydana została decyzja nr 11/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wraz z pięcioma oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Suszkowicach na działkach nr 98, 65, 106/1, 79, 107, 108/2, 120.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377874