Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 23 listopada 2015r. wydana została decyzja nr 10/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 40-110mm, przepompowni ścieków oraz przebudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie w rejonie ulic: Adama Mickiewicza, Lipowej, Juliusza Kossaka oraz Jana Matejki na działkach ...

Otmuchów, dnia 23 listopada 2015r.

MK.6733.10.2015

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek   Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Mirosław Bartocha, reprezentujący firmę „PROJEKT” z siedz. ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa, w dniu 23 listopada 2015r. wydana została decyzja nr 10/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 160-200mm, rurociągów tłocznych 40-110mm, przepompowni ścieków oraz przebudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie w rejonie ulic: Adama Mickiewicza, Lipowej, Juliusza Kossaka oraz Jana Matejki na działkach nr 783, 784/1, 784/2, 785, 786, 787/1, 787/2, 787/3, 788/1, 788/2, 789/2, 849, 1132, 1133/1, 1133/2, 1133/3, 1133/4, 1137/1, 1137/2, 1138, 1139/1, 1139/2, 1140, 1141/2, 1141/3, 1141/4, 1141/5, 1141/8, 1142/2, 1143/2, 1143/3, 1143/5, 1143/6, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1154, 1155, 1156, 1157/2, 1157/3, 1157/4, 1157/5, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163/2, 1267, 1268, 1278, 1279, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286/1, 1286/2, 1286/4, 1286/5, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1340/1, 1340/3, 1341.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377875