Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH Na podstawie § 3 ust.2 pkt.1 Uchwały Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010r. zawiadamiam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, że opracowany został projekt Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Projekt ten przedstawiam niniejszym do konsultacji. Wszelkie uwagi na jego temat można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do 09 listopada 2015

Otmuchów, 30-10-2015r.

 

USC.520.12.2015

 

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH

 

         Na podstawie § 3 ust.2 pkt.1 Uchwały Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2010r. zawiadamiam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności pożytku publicznego  i o  wolontariacie, że opracowany został projekt Uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie rocznego programu  współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2016 rok,  który stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Projekt ten przedstawiam  niniejszym do konsultacji. Wszelkie uwagi na jego temat można składać w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w terminie do 09 listopada 2015 r.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377880