Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

056. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa że na wniosek Grażyny Niedzielskiej, zam. w Nysie, ul. Bolesława Prusa 1B/16, w dniu 08 września 2015r. wydana została decyzja nr 06/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 291, 259/1, 421/3, 332/2, 332/1, 333, 334/7, 334/10, 325/1, 422, 334/5, 334/12, 334/8, 334/11, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4

Otmuchów, dnia 08 września 2015r.

MK.6733.06.2015

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek  Grażyny Niedzielskiej, zam. w Nysie, ul. Bolesława Prusa 1B/16, w dniu 08 września 2015r. wydana została decyzja nr 06/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Wójcicach na działkach nr 291, 259/1, 421/3, 332/2, 332/1, 333, 334/7, 334/10, 325/1, 422, 334/5, 334/12, 334/8, 334/11, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377891