Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

054. Burmistrz Otmuchowa zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wpłynięciu do tutejszego urzędu odwołania od decyzji Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”

Otmuchów, dnia  dn. 01.09.2015r.  

GK. 6220.2.27.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Otmuchowa

 

              Burmistrz Otmuchowa zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wpłynięciu do tutejszego urzędu odwołania:

1)Pana Waldemara Michna zam. Nadziejów – Kamienna Góra 6, wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 10.08.2015r.(złożone w terminie);

2) Kancelarii Adwokackiej adw. Michał Kelm, ul. 11 listopada 23A, 55-200 Oława, z dnia 20.08.2015r., wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 28.08.2015r. (złożone po upływie terminu do wniesienia odwołania);

od decyzji Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.2.21.2014 z dnia 22.07.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, pn.: „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”, działki nr:126/11 (część  działki), 114/2, 115/2 obręb Nadziejów oraz 495 obręb  Biskupów – pogłębienie wyrobiska do rzędnej 260 m n. p. m., działki: nr 101/9 i 101/7 obręb Biskupów oraz 126/11 (część działki) obręb Nadziejów – poszerzenie wyrobiska.

           W/w odwołania, zgodnie z procedurą w trybie Kpa, zostało przesłane celem rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.

              Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie uznaje się na dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

 

MJ.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377893