Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

052. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 02/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. (znak sprawy: MK.6733.02.2015)

Otmuchów, dnia 20 sierpnia 2015r.

MK.6733.08.2015

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 02/15 z dnia 16 kwietnia 2015r. (znak sprawy: MK.6733.02.2015)

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 17 sierpnia 2015r. zostało wszczęte na wniosek Pana Jana Czapor, zam. Sarnowice 1a, 48-385 Otmuchów, postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Sarnowicach na części działki nr 148 oraz działkach nr 145/9, 145/4, 192 w zakresie korekty załącznika graficznego  nr 1 związanego ze zmianą trasy projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej na działce należącej do  Pana Józefa Stępkowskiego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Liczba odsłon: 748

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377895