Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

043. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku szkoły o kryty basen typu „DELFINEK”, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 393.

Otmuchów, dnia 03 czerwca 2015r.

MK.6733.05.2015

 

  

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 01 czerwca 2015r. zostało wszczęte na wniosek  Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Józef Matla, reprezentujący firmę „PROSPIN” Przedsiębiorstwo Doradztwa, Projektowania i Realizacji Sp. z o. o. z siedz. ul. Skwerowa 10, 30-317 Kraków, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku szkoły o kryty basen typu „DELFINEK”, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działce nr 393.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377906