Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

036. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej w energię elektryczną stację bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S. A., przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na części działki nr 153

Otmuchów, dnia 04 maja 2015r.

MK.6733.04.2015

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.)

zawiadamiam,

że na wniosek ORANGE POLSKA S. A. z siedz. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w imieniu której, na podstawie pełnomocnictwa, działa Pani Karina Dziędzioł, SOLVER Sp. z o. o. z siedz. ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze, w dniu 04 maja 2015r. wydana została decyzja nr 04/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii zasilającej w energię elektryczną stację bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S. A., przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na części działki nr 153.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377915