Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

028. Burmistrz Otmuchowa zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wpłynięciu do tutejszego urzędu odwołania: Pana Mariana Cichewicz z dnia 20 marca 2015r. (data wpływu: 24.03.2015r.) – od decyzji Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.16.14.2013 z dnia 09.03.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej
Otmuchów, dnia  dn. 30.03.2015r. 
 
GK. 6220.16.17.2013
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Burmistrza Otmuchowa 
 
 
 
              Burmistrz Otmuchowa zawiadamia wszystkich zainteresowanych o wpłynięciu do tutejszego urzędu odwołania:  Pana Mariana Cichewicz z dnia 20 marca 2015r. (data wpływu: 24.03.2015r.) – od decyzji Burmistrza Otmuchowa Nr GK.6220.16.14.2013 z dnia 09.03.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do  79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.
 
              W/w odwołanie zgodnie z procedurą w trybie Kpa zostało przesłane celem rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
 
 
 
             Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się na dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
 
 
 
MJ.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377925