Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

027. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na czterech słupach betonowych wraz z oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Jarnołtowie na działce nr 380
Otmuchów, dnia 02 kwietnia 2015r.
MK.6733.01.2015
 
 
 
 
Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 t.j.) 
zawiadamiam, 
że na wniosek Gminy Otmuchów, z siedz. w Otmuchowie, ul. Zamkowa 4, w imieniu której działa Pan Paweł Schmolke, zam. w Nysie, Os. Podzamcze Sek. A 6/19, w dniu 02 kwietnia 2015r. wydana została decyzja nr 01/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na czterech słupach betonowych wraz z oprawami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji w Jarnołtowie na działce nr 380.
Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377927