Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

025. Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii zasilającej w energię elektryczną stację bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S. A., przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na części działki nr 153.

Otmuchów, dnia 17 marca 2015r.

MK.6733.04.2015

 

 Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, że w dniu 11 marca 2015r. zostało wszczęte, na wniosek ORANGE POLSKA S. A. z siedz. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, w imieniu której, na podstawie pełnomocnictwa, działa Pani Karina Dziędzioł, SOLVER Sp. z o. o. z siedz. ul. Srebrna 4, 41-800 Zabrze, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii zasilającej w energię elektryczną stację bazową telefonii komórkowej ORANGE POLSKA S. A., przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na części działki nr 153.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377929