Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2015

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA - Z W O Ł U J Ę zabranie wiejskie w sołectwie Ligota Wielka, w celu rozpatrzenia wniosku mieszkańców w sprawie odwołania sołtysa

Załącznik do Zarządzenia Nr  162/2015

Burmistrza Otmuchowa z dnia 26.10.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 BURMISTRZA  OTMUCHOWA

 

Działając  na podstawie  § 3 ust. 2   Statutu  Sołectwa  Ligota  Wielka, zatwierdzonego  uchwałą

Nr IX/90/2003 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 września 2003 roku w sprawie nadania

Statutów Sołectwom w Gminie Otmuchów, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym

Województwa Opolskiego Nr 98 z dnia 8 grudnia 2003 roku,

w związku z wnioskiem 32 mieszkańców sołectwa Ligota Wielka z dnia 7 października 2015 roku w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Ligota Wielka

 

Z W O Ł U J Ę

 

zabranie wiejskie w sołectwie Ligota Wielka, w celu

rozpatrzenia wniosku mieszkańców  w sprawie odwołania sołtysa.

 

 

    Zebranie odbędzie się w dniu 17 listopada b.r. (wtorek)  o godzinie 17:00  w budynku Szkoły Podstawowej w Ligocie Wielkiej. W przypadku braku wymaganej frekwencji o wyznaczonej godzinie, zebranie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu i w tym samym miejscu o godzinie 17:30.

 

   Porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

2.  Przedstawienie wniosku mieszkańców w sprawie odwołania sołtysa.

3.  Udzielenie głosu sołtysowi.

4.  Udzielenie głosu wnioskodawcom.

5.  Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.  Poddanie wniosku w sprawie odwołania sołtysa pod głosowanie jawne przez prowadzącego zebranie,

7.  Ustalenie wyniku głosowania przez Komisję Skrutacyjną, sporządzenie protokołu Komisji Skrutacyjnej i zapoznanie z nim zebranych.

8.  Zakończenie zebrania.

 

Zapraszam wszystkich uprawnionych mieszkańców Sołectwa Ligota Wielka do udziału w zebraniu.

 

 


B U R M I S T R Z 

mgr inż.  Jan Woźniak

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377881