Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

Burmistrz Otmuchowa zawiadamia, że w dniu 14.12.2016r. zostało wydane postanowienie Nr MK.6220.18.5.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg z podziałem na etapy

Otmuchów, dnia 16.12.2016 r. 

MK. 6220.18.6.2016

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

              Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.  Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. z 2016r. poz.23) zawiadamiam, że w dniu 14.12.2016r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Otmuchowa Nr MK.6220.18.5.2016  o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dróg z podziałem na etapy:

Etap I: ulica Krakowska (na odcinku ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ul. Roosevelta;

Etap II: Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nyskiej i Mickiewicza (tj. od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ulicą Smolenia), ulicą Zamkową, Smolenia, Szkolną.”  Powyższa przebudowa dróg realizowana będzie na działkach nr: 702, 736, 371, 734, 746, 719, 732, 733, 809, 810, 811/5, 811/7, 790, 789/1, 789/2, 779, 777, 757/1, 756, 759, 778, 745 ,  obręb Otmuchów;

                W związku z powyższym informuję, że  z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania przestrzennego- parter  (pokój nr 5) w godzinach urzędowania.

POUCZENIE

           Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2016r. poz. 23), w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377970