Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku usługowego - zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi wraz z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279/2, jej przebudowę i rozbudowę i połączeniem komunikacyjnym w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu”, przewidzianej do realizacji w Wójcicach

Otmuchów, dnia  12.12.2016r.

MK. 6220.6.12.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OTMUCHOWA

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

         

                 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2016, poz.23) oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego zawiadamia, że Burmistrz Otmuchowa Decyzją nr MK. 6220.6.11.2015 z dnia 09.12.2016r. ustalił  środowiskowe uwarunkowania dla zmiany Decyzji Burmistrza Otmuchowa nr GK.6220.8.9.2012 z dnia 04.06.2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:Budowie budynku usługowego -  zajazdu z funkcją usług gastronomii, sali weselnej, sali wielofunkcyjnej oraz miejscami noclegowymi  wraz  z budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1650 O na drogę wewnętrzną działkę nr 279/2, jej przebudowę i rozbudowę  i połączeniem komunikacyjnym w/w drogi z działką nr 60/1 wraz z   infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wybieralny na nieczystości płynne, miejsca postojowe dla klientów i personelu) i zagospodarowaniem terenu”, przewidzianej do realizacji  w Wójcicach realizowanego przez inwestora: Firmę Handlowo - Usługową Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński 48-385 Otmuchów, ul. Nyska 1 - wpływ wniosku do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 27.11.2015r.

       Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska  , Rolnictwa, zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie – parter – pokój nr 5 (tel. 77 4315016 wew.35) w godzinach pracy Urzędu.

         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  15 grudnia 2016r.      

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl     

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377972