Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej S/N na linię kablową oraz demontaż istniejącej, przewidzianej do realizacji w Nadziejowie na działkach nr 139, 141/2, 143/2, 32/6, 143/1, 129/21, 129/9, 129/16, 129/17, 142, 140, 39, 148, 94/5, 95/1, 162, 160, 157, 257, 259, 155, 81/20, 81/18, 149, 62/2, 255 oraz w Kijowie na działkach nr 2, 3, 5, 4/18, 6/2, 97, 92, 91/1.

Otmuchów, dnia 01 lipca 2016r.

MK.6733.04.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole Rejon Dystrybucji Zachód – Nysa, z siedz. ul. Bramy Grodkowskiej 2, 48-300 Nysa, w imieniu którego – na podstawie pełnomocnictwa – działa Pan Mariusz Harasiuk, reprezentujący firmę ETK PROJEKT, z siedz. w Nysie, ul. J. Tuwima 4, w dniu 01 lipca 2016r. wydana została decyzja nr 5/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej S/N na linię kablową oraz demontaż istniejącej, przewidzianej do realizacji w Nadziejowie na działkach nr 139, 141/2, 143/2, 32/6, 143/1, 129/21, 129/9, 129/16, 129/17, 142, 140, 39, 148, 94/5, 95/1, 162, 160, 157, 257, 259, 155, 81/20, 81/18, 149, 62/2, 255 oraz w Kijowie na działkach nr 2, 3, 5, 4/18, 6/2, 97, 92, 91/1.

Od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.

         Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378047