Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego SKO.I/40/2095/2015/oś z dnia 11 maja 2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 16.05.2016r.) dot. sposobu rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza Otmuchowa z dnia 22 lipca 2015r. nr GK.6220.2.21.2014 określającej na rzecz Kopalni Kamienna Góra Spółki z o.o. w Micigoździe środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie odkrywkowej eksploatacji złoża granitu i gnejsu „Kamienna Góra”, realizowanego na działkach należących do przedsiębiorcy o nr 126/11,114/2,115/2 - obręb Nadziejów, nr 495, 101/9, 101/7, obręb Biskupów, realizowanego na terenie gminy Otmuchów i gminy Głuchołazy. Publiczne ogłoszenie w sposób zwyczajowo polega na zamieszczeniu w/w zawiadomienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz na terenie gminy Otmuchów (sołectwo Nadziejów) i gminie Głuchołazy (wraz z sołectwem Biskupów) na okres 14 dni, zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 23).
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378065