Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

Zaproszenie do złożenia oferty dot: opracowanie ekspertyzy technicznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zamku biskupiego w Otmuchowie

Otmuchów, dnia 31.03.2016r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

dot: opracowanie ekspertyzy technicznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zamku biskupiego w Otmuchowie

 

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie opracowania ekspertyzy technicznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zamku biskupiego w Otmuchowie.

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Otmuchów

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel. (77) 4315017, tel./fax (77) 4315016

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Ekspertyza techniczna ma być sporządzona zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie i będzie obejmowała w szczególności:

 1. możliwość wykonania hydrantów,

 2. systemy sygnalizacji pożaru,

 3. systemy oddymiania ,

 4. oświetlenie awaryjne,

 5. system monitoringu.

Ponieważ obiekt został wyznaczony przez Generalnego Konserwatora Zabytków do obowiązku wyposażenia w system sygnalizacji pożaru oraz jego połączenie z obiektem Państwowej Straży Pożarnej lub z innym obiektem wyznaczonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ekspertyza winna obejmować również wyposażenie zamku biskupiego w ww. system.

Podczas opracowania ekspertyzy należy przeprowadzić uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu oraz Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

 1. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji)podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek: „Opracowanie ekspertyzy technicznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zamku biskupiego w Otmuchowie”:

  1. osobiście w pokoju nr 11 (Sekretariat Urzędu Miejskiego)

 1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 2. w wersji elektronicznej na e-mail: umig@otmuchow.pl

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 15.04.2016r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pok. nr 15 lub pod nr tel. 077 431 50 17 wew.47

 

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny!


Liczba odsłon: 616

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378076