Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2017

OBWIESZCZENIE Burmistrza Otmuchowa o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązkuprzeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m”, realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice; wskazanego w postepowaniu wszczętego na wniosek Gminy Otmuchów z dnia 14.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 15.12.2016r.)

   Otmuchów, dnia 12.01.2017r.  

MK. 6220.21.5.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Otmuchowa

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

              Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.  Dz. U. z 2013r., poz. 1235  z późniejszymi zmianami)  oraz  art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 12.01.2017r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Otmuchowa Nr MK.6220.21.6.2016  o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego relacji Wierzbno-Broniszowice o łącznej długości 1300m”, realizowanej na działkach nr: 254/1, obręb Wierzbno oraz dz.nr 83, obręb Broniszowice; wskazanego w postepowaniu wszczętego na wniosek Gminy Otmuchów z dnia 14.12.2016r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 15.12.2016r.).

              W związku z powyższym informuję, że  z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania przestrzennego- parter  (pokój nr 5) w godzinach urzędowania.

POUCZENIE

           Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U z 2016r. poz. 23), w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Sprawę prowadzi:

Janina Mazek 

tel. 77 431 5016 wew.35

janina.mazek@otmuchow.pl       

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377844