Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Odpady z Gminy Otmuchów zagospodarowane są w RCGO - Nysa Domaszkowice Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

Odpady z Gminy Otmuchów zagospodarowane są  w RCGO - Nysa Domaszkowice Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  EKOM Sp. z o.o.    ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

 

Przedsiębiorca wykonujący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów  komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Otmuchów wykonuje od dnia 01.02.2014r. do dnia 31.12.2016r.

 

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Św. Jerzego 1A

Oddział Nysa ul. Morcinka 66e tel. 77 433 06 82

 

 

osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

2012 -  24,5%,

2013 – 16,78% ,

 2014 – 18,0%,

2015 – 16,8%

osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

2012 -  100%,

2013 – 91,26% ,

2014 – 100,0%,

2015 – 0,96%

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

2012 -  16,6%,

2013 – 27,0% ,

2014 – 18,63%,

2015 – 9,8%

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378342