Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
K O N S U L T A C J E Projektu REGULAMINU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW

K O N S U L T A C J E  

 

Projektu REGULAMINU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI

NA TERENIE GMINY OTMUCHÓW

 

Zgodnie z uchwałą   Nr XL/319/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektórymi innymi podmiotami  (Dz. Urz. Woj. Op. z 2010 r. Nr 120, poz. 1326)

 

Burmistrz Otmuchowa przedstawia do konsultacji społecznych projekt

 

REGULAMINU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY OTMUCHOW

 

 

Konsultacje są prowadzone w dniach od 22 do 28 listopada 2012 r.

 

Szczegóły na stronie internetowej

 

 www.otmuchow.pl i www.otmuchow.probip.pl 

 

Zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

 

Wszelkie uwagi i wnioski prosimy składać  w terminie do 28 listopada 2012 r. :

- w wersji papierowej do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6

- w wersji elektronicznej na adres email -  umig@otmuchow.pl

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania

 

 

 

                                                                                Burmistrz Otmuchowa

                                                                                 mgr inż. Jan Woźniak 

Załączniki:

1.      Projekt Regulaminu utrzymania porządku i czystości na Gminy Otmuchów

         Poniżej

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 1939
Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-11-22
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-11-22 13:23:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378337