Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rejestr żłobków i klubow dziecięcychREJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY  OTMUCHÓW

( na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

 

 

 Lp.   DATAWPISU    NAZWA LUB IMIĘ
I NAZWISKO PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY
 

 SIEDZIBA LUB ADRES

PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

 NUMER

NIP PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

 

NUMER REGON

PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

 

MIEJSCE PROWADZENIA ŻŁOBKA LUB KLUBU DZICIĘCEGO

 
1. 31.08.2012r. GMINA OTMUCHÓW 

48-385  Otmuchów

ul.  Zamkowa 6
753-23-88-623 531412881

Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Żłobkowym

w Otmuchowie

48-385  Otmuchów

ul.  Jagiełły 3

 

Dane z rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

      Burmistrz Otmuchowa

   Jan  Wożniak

 

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
                             DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY  OTMUCHÓW

(po nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi

w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

 

 L.p.    DATAWPISU    NAZWA LUB IMIĘ
I NAZWISKO PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

 

SIEDZIBA LUB ADRES

PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY
 NUMER NIPPODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

 

NUMER REGON

PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY

 

MIEJSCE PROWADZENIA ŻŁOBKA LUB KLUBU DZICIĘCEGO

 
 LICZBA MIEJSC 
1. 31.08.2013r.  GMINA OTMUCHÓW 

48-385  Otmuchów

ul.  Zamkowa 6
753-23-88-623 531412881

Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałem Żłobkowym w Otmuchowie

48-385  Otmuchów

ul.  Jagiełły 3
 40

 

 

Dane z rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

                                                                            Burmistrz Otmuchowa

                                                                  Jan  Wożniak

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376719