Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Burmistrza 2016

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie dróg z podziałem na etapy: • etap I: ulica Krakowska (na odcinku od ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta, • etap II: Rynek wraz z odcinkiem ul. Nyskiej i Mickiewicza (od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ul. Smolenia), ul. Zamkową, Smolenia i Szkolną

Otmuchów, dnia 30 grudnia 2016r.

MK.6733.33.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 grudnia 2016r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Otmuchów z siedzibą w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, w imieniu której działa Pan Michał Suchecki, zam. ul. Górnośląska 8/13, 62-800 Kalisz, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie dróg z podziałem na etapy:

  • etap I: ulica Krakowska (na odcinku od ul. Warszawskiej w kierunku Rynku), Lompy, Cicha, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta,
  • etap II: Rynek wraz z odcinkiem ul. Nyskiej i Mickiewicza (od Wieży Bramy Nyskiej tzw. Wróbla do skrzyżowania z ul. Smolenia), ul. Zamkową, Smolenia i Szkolną

przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 702, 736, 734, 735, 746, 719, 732, 733, 809, 810, 790, 789/1, 745, 811/5, 811/7, 789/2, 779, 777, 757/1, 756, 759, 778, 758.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (pokój nr 4).

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376739