Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Protokół Nr 4/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie odbytego w dniu 30 grudnia 2013 r.

1
Protokół Nr 4/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
odbytego w dniu 30 grudnia 2013 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie otworzył i prowadził
Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Piórecki podał, że przy ustawowym składzie pięciu
członków w posiedzeniu udział biorą wszyscy członkowie - co stanowi o prawomocności
obrad i podejmowanych uchwał.
Spoza Komisji udział w posiedzeniu wzięli Burmistrz Otmuchowa Pan Jan Woźniak,
Skarbnik Miasta Pan Sebastian Salecki.
Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia, do którego nie wniesiono
uwag i wniosków. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła następujący
porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych w I półroczu. 2013 r.
5. Kontrola przyznawania dodatków mieszkaniowych finansowanych ze środków budżetu
gminy w okresie od 01 stycznia do 30 września 2013 roku.
6. Kontrola wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.
7. Analiza wykorzystania środków dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w I
półroczu 2013 roku.
8. Analiza funkcjonowania Miejsko Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie od 01
stycznia do 30 września 2013 roku.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 4
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r. Komisja
dokona kontroli ściągalności podatków i opłat lokalnych w I półroczu. 2013 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r.
Komisja dokona kontroli przyznawania dodatków mieszkaniowych finansowanych ze
środków budżetu gminy w okresie od 01 stycznia do 30 września 2013 roku.
Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r.
Komisja dokona kontroli wydatków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.
Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r.
Komisja dokona analizy wykorzystania środków dla stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych w I półroczu 2013 roku.
Protokół z przeprowadzonej analizy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji na 2013 r.
Komisja dokona analizy funkcjonowania Miejsko Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie
od 01 stycznia do 30 września 2013 roku.
Protokół z przeprowadzonej analizy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 30 grudnia 2013 r.
Podpisy Komisji Rewizyjnej :
1. Ryszard Piórecki – Przewodniczący _________________
2. Edward Koperniak – Członek - _________________
3. Sylwester Łucki - Członek _________________
4. Teresa Nosal - Członek _________________
5. Teresa Pajestka - Członek _________________

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377783