Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014

Skład Rady Miejskiej w Otmuchowie

 1. Zaczyk Stanisław
 2. Stąpor Bożena
 3. Peklicz Mieczysław
 4. Wąsowicz Waldemar
 5. Brząkała Dorota
 6. Bryjka Szymon
 7. Czapiga Wiesław
 8. Koperniak Edward
 9. Łucki Sylwester
 10. Mamala Henryk
 11. Nosal Teresa
 12. Pacławski Aleksander
 13. Pajestka Teresa
 14. Piórecki Ryszard
 15. Skiba Teresa


Zaczyk Stanisław - Przewodniczący Rady Miejskiej

Stąpor Bożena - V-cePrzewodnicząca Rady Miejskiej

Wąsowicz Waldemar - V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Peklicz Mieczysław - V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej

Liczba odsłon: 6341
  Komisje Rady Miejskiej

  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

  Skład osobowy:

  1. Ryszard Piórecki - Przewodniczący Komisji
  2. Koperniak Edward - Członek Komisji
  3. Łucki Sylwester - Członek Komisji
  4. Pajestka Teresa - Członek Komisji

  Zakres obowiązków:

  1. Kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy. 
  2. Przedkładanie opinii Radzie Miejskiej w sprawach: 
   a) przyjmowania sprawozdań z działalności finansowej Gminy, 
   b) udzielania absolutorium Burmistrzowi. 

  Komisja Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej 

  Skład osobowy: 

  1. Łucki Sylwester - Przewodniczący Komisji 
  2. Pajestka Teresa - Członek Komisji 
  3. Peklicz Mieczysław - Członek Komisji 
  4. Piórecki Ryszard - Członek Komisji 
  5. Stąpor Bożena - Członek Komisji 
  6. Zaczyk Stanisław - Członek Komisji

  Zakres obowiązków: 
  Planowanie gospodarcze i finansowe, podatki i opłaty, plany zagospodarowania przestrzennego, budownictwo, gospodarka mieszkaniowa i komunalna, drogi i komunikacja, środki łączności, zatrudnienie, gospodarowanie mieniem komunalnym, handel, gastronomia, przemysł, rzemiosło i usługi oraz bezpieczeństwo. 
   
  Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej.

  Skład osobowy: 

  1. Skiba Teresa - Przewodnicząca Komisji 
  2. Brząkała Dorota - Członek Komisji 
  3. Mamala Henryk - Członek Komisji 
  4. Pajestka Teresa - Członek Komisji 
  5. Wąsowicz Waldemar - Członek Komisji 
  6. Zaczyk Stanisław - Członek Komisji 

  Zakres obowiązków: 
  Wychowanie przedszkolne, nauczanie dzieci i młodzieży, funkcjonowanie bibliotek i czytelnictwa, funkcjonowanie placówek oświatowo - wychowawczych i upowszechniania kultury, kultura fizyczna, sport i turystyka, ochrona zdrowia, warunki sanitarne, opieka i pomoc społeczna, ochrona naturalnego środowiska człowieka, urządzeń zabezpieczających przed jego zanieczyszczeniami. 
   
  Komisje Rady Miejskiej

  Skład osobowy: 

  1. Pacławski Aleksander - Przewodniczący Komisji 
  2. Bryjka Szymon - Członek Komisji 
  3. Brząkała Dorota - Członek Komisji
  4. Czapiga Wiesław - Członek Komisji 
  5. Koperniak Edward - Członek Komisji 
  6. Łucki Sylwester - Członek Komisji 

  Zakres obowiązków: 
  Zagadnienia z zakresu rolnictwa i problamatyki wsi.

  Urząd Miejski w Otmuchowie

  ul. Zamkowa 6

  48-385 Otmuchów

  tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

  umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

  Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376688