Jednostki Organizacyjne

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

ul. Sienkiewicza 4c
48-385 Otmuchów
tel.: 77 439 07 55

e-mail:

Maria Wierzbicka - Kierownik OPS
Obszar działania: miasto i gmina Otmuchów
Formy działania: zadania własne i zlecone, zadania powierzone zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,
Zakres działania: wg zapisów ustawy o pomocy społecznej i innych ustawy wynikających z formy działania.
Podstawa prawna działania jednostki organizacyjnej: Statut, przyjęty uchwałą Rady Nr XI/58/90 z późn. zm.


Schemat organizacyjny jednostki oraz Regulamin OPS wyznaczają wewnętrzny porządek pracy.


Ośrodek współpracuje z:

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: 2012-01-06
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 00:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-08 12:31Aktualizacja dokonana przez: