Wyniki naboru

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-04-17 14:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-17 14:11Aktualizacja dokonana przez:

Informacja o wynikach naboru na wole stanowisko urzędnicze

OR.2110.1.2012

 

    Informacja

o wynikach naboru na  wolne  stanowisko  urzędnicze

 „referent do spraw funduszy europejskich i przygotowania

procesów inwestycyjnych”

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informujemy,  że  w  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  w/w  stanowisko został/a  wybrany/a     Pan/i  Monika Kowalska  zamieszkały/a   w  Otmuchowie

                                                

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Kowalska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

                      BURMISTRZ

                                                                        mgr inż. Jan Woźniak

Otmuchów, 2012-08-30

Autor: Irena Serwińska
Data wytworzenia informacji: 2012-08-30
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-08-30 13:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-30 13:59Aktualizacja dokonana przez: Irena Serwińska

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. Promocji i funduszy europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

Protokół
z  przeprowadzonego  naboru  kandydatów na  wolne  stanowisko  urzędnicze   
Referent ds. Promocji i funduszy  europejskich w Wydziale Rozwoju Infrastruktury, Promocji i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

                                       
Czynności związane z naborem przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  1. Zdzisław Cholewiński  -   Sekretarz  Miasta                      -  Przewodniczący  Komisji
  2.  Kazimierz Mentel  -   Kierownik Wydziału  R. .P            -   członek
  3.  Anna Maciejak   -   Inspektor  w Wydz. O.R.                   -   członek

1.    W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikację przesłał jeden kandydat. Aplikacja ta spełniła wymogi  formalne.
2.  Po dokonaniu oceny  aplikacji oraz  przeprowadzeniu  rozmów  na  podstawie  zasad i  kryteriów oceny  określonych  w   Zarządzeniu  Nr 80/09  Burmistrza Otmuchowa z dnia  29 maja 2009 r.  w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze”  w Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie,  dokonano  wyboru  następującego kandyda:

L.p.    Imię i nazwisko    Adres    Wynik rozmowy kwalifikacyjnej
w tym ilość uzyskanych punktów

1.

    
 Katarzyna  Wicher                    
     
48-385  Otmuchów 

    
Pozytywny,  ilość uzyskanych
głosów - 33.  Informacja  o  zastosowanych  metodach  i technikach naboru  
     
     Nabór przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 24/06 Burmistrza Otmuchowa z dnia 14.03.2006r.  

4. Uzasadnienie naboru: w naborze uczestniczył jeden kandydat, który spełnił wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o naborze.
         
     Załączniki do protokołu:
a)    kopia ogłoszenia o naborze
b)    kopia  listy  kandydatów  spełniających wymagania  formalne
c)    dokumenty aplikacyjne

Otmuchów,  dnia  31 grudnia 2013 roku

          Komisja Rekrutacyjna:
1.  Zdzisław Cholewiński  -  Sekretarz Miasta  - Przewodn.  Komisji          ……………………….
2.  Kazimierz Mentel  -  Kierownik Wydziału Rozwoju Infrastruktury        …………………….…
3.  Anna Maciejak  -  Inspektor w Wydziale Organizacyjnym                      ………………….……

        
          Protokół sporządził:  
                                    
       Zdzisław Cholewiński
     ………………………….

Otmuchów, dnia 31 grudnia 2013 roku

Autor: Cholewiński Zdzisław
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-12-31 12:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-31 12:44Aktualizacja dokonana przez: Cholewiński Zdzisław

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: „Referent do spraw gospodarki mieniem komunalnym” w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie

Protokół

 z  przeprowadzonego  naboru  kandydatów na  wolne  stanowisko  urzędnicze: „Referent do spraw gospodarki mieniem komunalnym”   w  Wydziale Mienia   Komunalnego i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie.

                                       

Czynności związane z naborem przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 

  1.  Zdzisław Cholewiński  -   Sekretarz  Miasta                        -  Przewodniczący  Komisji

  2.  Magdalena Pośpiech  -   Kierownik Wydziału  MK            -   członek Komisji

  3.  Anna Maciejak   -   Inspektor  w Wydz. O.R.                      -   członek Komisji

 

  1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy wpłynęły cztery aplikacje, spośród których jedna spełniła wymogi  formalne.

2.  Po dokonaniu oceny  aplikacji oraz  przeprowadzeniu  rozmów  na  podstawie  zasad i  kryteriów oceny  określonych  w   Zarządzeniu  Nr 80/09  Burmistrza Otmuchowa z dnia  29 maja 2009 r.  w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze”  w Urzędzie  Miejskim  w  Otmuchowie,  dokonano  wyboru  następującego kandydata:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Adres

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej

w tym ilość uzyskanych punktów

 

1.

 

 

 

 Sylwia Lato                  

 

 

48-385  Otmuchów 

 

 

Pozytywny,  ilość uzyskanych

głosów - 3

 

 

 

3.  Informacja  o  zastosowanych  metodach  i technikach naboru 

    

     Nabór przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 80/09  Burmistrza Otmuchowa z dnia  29 maja 2009 r.   

 

4. Uzasadnienie naboru: w drugim etapie naboru uczestniczył jeden kandydat, który spełnił wszystkie wa-runki określone w ogłoszeniu o naborze.

        

     Załączniki do protokołu:

a)      kopia ogłoszenia o naborze

b)      kopia  listy  kandydatów  spełniających wymagania  formalne

c)      dokumenty aplikacyjne

 

Otmuchów,  dnia  31 grudnia 2013 roku

 

                          Komisja Rekrutacyjna:

1.  Zdzisław Cholewiński  -  Sekretarz Miasta  - Przewodn.  Komisji        ……………………….

2.  Magdalena Pośpiech  -  Kierownik  Wydz. M.K  -  członek Komisji        …………………….…

3.  Anna Maciejak  -  Inspektor w Wydziale OR.  -  członek Komisji        ………………….……

 

Autor: Cholewiński Zdzisław
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-03 07:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-03 07:11Aktualizacja dokonana przez: Cholewiński Zdzisław

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze „referent do spraw animacji sportu”

OR.2110.1.2014

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze

 

 „referent do spraw animacji sportu”

                                                 nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej oceny ofert na w/w stanowisko pracy do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowali się  następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o  naborze:

 

 

L.p.        Imię i nazwisko                                                       Miejsce zamieszkania

 

 

1.         Kazimierz Michałowicz                                                        Otmuchów

 

 

 

                                                          

 

BURMISTRZ

 

      mgr inż. Jan Woźniak

 

Otmuchów, 2014-04-22

Autor: Serwińska I.
Data wytworzenia informacji: 2014-04-23
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-23 13:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-23 13:27Aktualizacja dokonana przez: Serwińska I.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze „referent do spraw animacji sportu”

OR.2110.1.2014

 

 

    Informacja

o wynikach naboru na  wolne  stanowisko  urzędnicze

 

 

referent do spraw animacji sportu”

nazwa stanowiska pracy

 

 

 

 

                                 Informujemy,  że  w  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  w/w  stanowisko 

 

                               został/a  wybrany/a     Pan/i  Kazimierz Michałowicz

 

                               zamieszkały/a   w  Otmuchowie

                                                  

 

 

      Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

            Pan Kazimierz Michałowicz spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 

                      BURMISTRZ

        

                 mgr inż. Jan Woźniak

 

 

                                              

Otmuchów, 2014-04-24

 

 

                                               

Autor: Serwińska I.
Data wytworzenia informacji: 2014-04-25
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-04-25 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-25 10:19Aktualizacja dokonana przez: Serwińska I.