Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów

Gmina Otmuchów przystąpiła do opracowania 
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Otmuchów.
(PGN)

Czym jest PGN?
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Otmuchów stanowi usystematyzowanie działań w gminie na rzecz poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia emisji CO2. Ograniczenie emisji można osiągnąć między innymi poprzez:

 • termomodernizację budynków,
 • modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych,
 • wymianę węglowych kotłów na kotły opalane gazem ziemnym lub biomasą,
 • instalację odnawialnych źródeł energii typu: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła,
 • instalacje energooszczędnych technologii produkcji.

Plan niskiej emisji pozwoli na:

 • zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację priorytetowych dla gminy projektów w latach 2015-2020,
 • wzmocni szansę uzyskania przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE w NOWEJ PERPEKTYWIE 2014-2020.

Korzyści z realizacji tych projektów to:

 • oszczędność zużycia ciepła,
 • niższe koszty ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
 • komfort cieplny,
 • czystsze powietrze w mieście.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Otmuchów jest szansą na uzyskanie przez Gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE, co zwiększa konkurencyjność gospodarki i prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego regionu. Dla jego opracowania konieczna jest rzetelna inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i planowanych inwestycji dot. oszczędności energii.

1. Zarządcy budynków wielorodzinnych
2. Właściciele budynków jednorodzinnych
3. Przedsiębiorcy
4. Administratorzy budynków użyteczności publicznej

Włączcie się Państwo aktywnie do opracowania
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
dla Gminy Otmuchów
wypełnijcie ankietę dostępną na stronie internetowej
lub pobierzcie ją w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro- pokój nr 15)

Pliki z ankietami dostępne są pod ogłoszeniem na stronie BIP pod adresem: http://otmuchow.probip.pl/

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA