Opinie RIO Opole

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-01-03 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-15 10:00Aktualizacja dokonana przez:

Uchwała nr 35/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 stycznia 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: S. Salecki
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-01 09:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 09:23Aktualizacja dokonana przez: S. Salecki